آیا می‌دانید یک انسان ۸ ثانیه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.

آیا می‌دانید سالی ۵۰۰ شهاب سنگ به زمین برخورد می‌کنند.


برچسب‌ها: آیا می‌دانید, اطلاعات عمومی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدير |